Skyddsansvarig har i distriktet uppgift att:

Se till att alla till distriktet inkomna ansökanden av Licenser för prov i "Svenskskyddet", IPO,BHP och Mondioring bedöms av resp. Licensansvariga samt att berörd hundägare tilldelas licens efter 3 månaders karanstid.

För godkännande skall föraren ha genomgången teoriutbildning enl. SBK Teoretisk utbildning för licens för skyddshundar samt rekommederas av en av distriktet godkänd Skyddsansvarig.

Medverka vid uttagning av skyddsfiguranter till olika prov inom i första hand "svenskskyddet" så att alla behöriga om möjligt genomför funktionärsuppdrag minst en gång varje år. Deltagande vid konferens jämnställs med funktionärsuppdrag.

Planera för och v b genomföra utbildning av nya Figuranter och Tävlingsledare i alla skyddsgrenar.

Genomföra eller ge möjlighet att deltaga vid annat distrikts skyddshundskonferens.

Se till att en aktuell förteckning finns på alla i distriktet verkande Skyddsfiguranter och Tävlingsledare A.