Prov- och Tävlingsutskottet – SBK Uppland

Sammankallande Marita Berg tas(at)sbkuppland.com 018 38 72 44 KBK
Sekreterare Ulrika Skarp ulrika(at)skarp.org 073 412 59 34 UBK
Domaransvarig - Bruks Peo Andersson  anderzzons(at)tele2.se  070 798 42 72 EBK 
Skyddsansvarig

Sven-Eric Svensson

ordforande(at)sbkuppland.com

070 733 24 89

BHBK
Domaransvarig - Lydnad Jimmi Wranning 
Lydnadsprov Jimmi Wranning jw(at)elcomfort.se   070 755 99 96  
Agility Petra Strand petra.strand(at)gmail.com 070 295 45 06 KBK
RallyLydnad Carola Hag carola.hag(at)telia.com 070-796 63 31 VaBK

Bruksdomarutbildning

 
Hej 

Meddelar här att vi planerar en bruksdomarutbildning II B i Uppland över vintern 2017-18.

Planerade domarutbildningen för II B i Uppland startar 28/11. Info och omfattning se under “Utbildning 2017 – Tävlingssektorn nedan.”

Plan är att vi avslutar utbildningsdelen i slutet av feb / början av mars 2018. Därefter behöves bakdömas praktiskt en hel del varför slutprovet genomförs i slutet av juli / början av aug 2018.

Det finns platser lediga.
I samband med slutprovet kan uppdömning till Klass I arrangeras.

Hälsn  Göran Hawée    Utbildningsledare

E-adress goranhawee@telia.com och Telnr; 0292 30565 

Info om Prov och Tävlingsrapportering

 Från och med iår ska tjänstgöringsrapporter i lydnads- respektive bruksprov skickas till nedanstående adresser:
  •    Tjänstgöringsrapporter lydnad skall sändas till

Jimmy Wranning
Skogsviksvägen 17  
761 98 Norrtälje

  •    Tjänstgöringsrapporter bruks och en kopia av Resultatlistan för utförda bruksprov skall sändas till 
PeO Andersson
Stockholmsvägen 12
74940 Enköping
070 798 42 72

Info skyddshundar

Det övergripande ansvaret för distriktes skyddshundverksamhet inklusive "Licensgruppen" har utsedd Skyddsansvarig  

VIKTIGT
Ansökan om skyddslicens för Svenskskydd, IPO, eller Mondioring ska skickas i original per post till respektive ansvariga i "Distriktsgruppen" i det SBK-distrikt där man är verksam i sin skyddsträning.

Ansökan för utskrift hittar du i rutan "Länkar SBK Prov & TäU".

Skicka din ansökan i Upplandsdistriktet till: 

För Svenskskydd och Mondioring: För IPO:
Frida Wallén Hampus Stavem
Berguvsgränd 21 Hallkved Långlöt 423
745 60 Enköping 755 97 Uppsala
Tel: 073 039 71 20 Tel: 072 743 72 72

Utbildningar 2017 - Tävlingssektor

 Utbildning till Domare II A - genomförs enligt SBK: Utbildningsplan - Regional utbildning A-Domarkurs

Den är öppen för funktionärer som är auktoriserade som Domare II – I B och Tävlingsledare A TLA. Övriga krav är att vara SBK-medlem, att ha Tävlingsmerit godkänd lägre klass, ha fyllt 21 år samt rekommenderad av sin klubbstyrelse.

Som auktoriserad Domare II A får du döma förare och hundar i planskyddsmomenten vid svenskskyddsprov Lägre och Högre klass enligt de regler som gäller för dessa prov inom SBK.

Som Domare II A kan du gå vidare och auktorisera dig till Domare I A.

Utbildningen omfattar ca 12 teori och praktik exklusive slutprov.

Intresseanmälan till Göran Hawée; goranhawee@telia.com.


Utbildning till Domare II B genomförs enligt SBK: Utbildningsplan - Regional utbildning B-Domarkurs

Den är öppen för funktionärer som är auktoriserade som Tävlingsledare B TLB. Övriga krav är att vara SBK-medlem, att ha Tävlingsmerit godkänd lägre klass, ha fyllt 21 år samt rekommenderad av sin klubbstyrelse.

Som auktoriserad Domare II B får du döma förare och hundar i vid bruksprov i grupperna Spår, Sök och Rapport i Lägre och Högre klass enligt de regler som gäller för dessa prov inom SBK.

Som Domare II B kan du gå vidare och auktorisera dig till Domare I B.

Utbildningen omfattar ca 38 teori och praktik exklusive slutprov.

Intresseanmälan till Göran Hawée; goranhawee@telia.com.

Meddelande

Enligt sista regelrevidering kommer Nationellt dopingreglemente att förbjuda kastrerade hanhundar på  utställning från den 1 januari 2017.

Detta är viktigt information för nyblivna hundägare som bör redan nu få vetskap om  detta för att kunna ta ställning till kastration.