SM 2017 Rallylydnad

Stort grattis till grattis till Cecilia Höglund och Ailicec Yizza  
RallySM 2017

från Märsta-Sigtuna BK till deras fina tredjeplacering

på årets SM i  Rallylydnad.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Minnesanteckningar

Rallymöte i Upplandsdistriktet söndagen den 16 oktober hos Märsta-Sigtuna BK

Närvarande var 7 personer som kom från NLKK, Väsby BK, Häverö BK, Olandstraktens bk, Uppsala Hundvänners Lokala Kennelklubb samt Enköpings BK.

Rallygruppen
Vi har fått en sida på SBK Upplands hemsida, se: www.sbkuppland.com. Utbildningar
Heby BK kommer ev. att anordna en skrivarutbildning.
Funktionärslistor

Tävlingssekreterare och skrivare Rallylydnad finns SBK Upplands hemsida under prov och tävling. Vi påminner om att distriktet är skyldiga att föra förteckningar över TS och skrivare, därför är det viktigt att vi får auktorisationsansökan så att vi kan komplettera förteckningarna, registrera i SBK Tävling samt utfärda bevis.

DM i Rallylydnad Uppland

Förslag om ändring av vissa delar i bestämmelserna är på gång. Väsby BK tar DM 2017, 17 juni är ett preliminärt datum.

Nytt 2017

Vi tittade på de nya momenten, och pratade lite om de kommande reglerna, införandet av championat i mästarklass och att honnören försvinner.

Vi påminde om dispenser i Rallylydnad from 2017, se: http://brukshundklubben.se/tavling- utstallning/rallylydnad/dispenser-i-rallylydnad/. Och om övergångsregler se: http://brukshundklubben.se/funktionar/klubb- organisation/forbund/nyheter/2016/09/overgangsregler-rallylydnad/.

Stort tack för att ni kom, och för ert engagemang! SBK Upplands rallygrupp/Elisabet 

 

Kalender för nästa års rallylydnadstävlingar:

Mejla oss ert tävlingsdatum och vilka klasser ni planerar, vi för en kalender. Detta för att tävlingarna inte skall krocka, eller om ni vill veta när ”grannklubben” planerar sin tävling för ett eventuellt samarrangemang, funktionärsutbyte eller likn.

Rallylydnadsgrupp - Uppland

Carola Hag - sammankallande

Liss-Britt Elegård

Ewa Westergren

Elisabet Lekebjer - bevis, arkivering och listor för distriktets rallyskrivare- och sekreterare

 

Tillsammans har vi mångårig rallykunskap. I gruppen finns domare, skrivare, tävlingssekreterare, aktiva tävlande, tävlingsarrangörer och utbildare. 

Vårt mål är att öka samhörigheten inom rallylydnaden, för alla inom SBK Uppland.  

 

Har ni något ni vill delge Upplands rally, eller har ni frågor? Ni når oss via rallylydnad@sbkuppland.com

Upplands ekipage SM 2014

Upplands ekipage rally-SM 2014 kopia

Bildspel