SBK Uppland Styrelse 2013

Ordförande Sven-Eric Svensson ordforande(at)sbkuppland.com 070-733 24 89   BHBK
Vice ordförande Marita Berg vice.ordforande(at)sbkuppland.com 018-38 72 44   KBK
Kassör Richard Karlen kassor(at)sbkuppland.com     RBK 
Sekreterare Ingrid Andersson ingrid.massum(at)telia.com 070-932 01 04   HäBK
           
Ledamöter Carola Hag       VaBK
  Mia Hermansen       VäBK
  Petra Strand       KBK
  Sewed Andersson       TBK 
  Birgitta Melin        HäBK 
Suppleanter Aime Ambrosen       KBK
  Annette Andersson       VaBK 
  Jenny Nyberg       OTBK 
           
Revisorer Gun Englund       BHBK
  Mia Dunder       TBK 
           
Revisor Suppl Åke Thor       TBK
  Katarina Snecker       BHBK
           
Valberedning Pia Selin (sammankallande)       UBK 
  Barbro Pålsson       BHBK 
  Marie-Öouise Dahlin       EBK 
           
Verkställande
utskott
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör

Pressombud Tommy Nilsson tommy.nilsson.hagby(at)telia.com 070-860 81 11   UBK
Hemsidan Dorra Kalinowska dorra(at)telia.com  070-223 46 55   HBK