SBK Uppland Styrelse 2018

Ordförande Sven-Eric Svensson ordforande(at)sbkuppland.com 070-733 24 89   BHBK
Vice ordförande Marita Berg vice.ordforande(at)sbkuppland.com 018-38 72 44   KBK
Kassör Richard Karlen kassor(at)sbkuppland.com     RBK 
Sekreterare Ingrid Andersson ingrid.massum(at)telia.com 070-932 01 04   HäBK
           
Ledamöter Carola Hag       VaBK
  Ola Eriksson       OTBK
  Petra Strand       KBK
  Jenny Nyberg       OTBK 
  Birgitta Melin        HäBK 
Suppleanter Aime Ambrosen       KBK
  Sofia Lovén       UBK 
  Madelene Arvidsson  arvidsson.madelene(at)gmail.com     VaBK 
           
Revisorer Gun Englund       BHBK
  Mia Dunder       TBK 
           
Revisor Suppl Åke Thor       TBK
  Katarina Snecker       BHBK
           
Valberedning

1 års sammankallande, vakant till nästa medlemsmöte 2/5

       
  Conny Hallberg 2 år       UBK 
  Marie-Louise Dahlin EBK 1 år kvar        EBK 
           
Verkställande
utskott
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassör

Pressombud Tommy Nilsson tommy.nilsson.hagby(at)telia.com 070-860 81 11   UBK
Hemsidan Dorra Kalinowska dorra(at)telia.com  070-223 46 55   HBK